Choisir un header
Beat Crusaders


Site web

 

Noms:

Toru Hidaka : chant, guitare
Masahiko Kubota : basse
Taro Kato : guitare
Mashiita [vrai nom Hirofumi Yamashita] : batterie
Keitaimo [vrai nom: Keita Tanabe] : orgue

Clips :

Moon on the water

 

......................................................................................

Meister


Site web

 

Nom: Ryo Matsui......................................................................................

Goofy's Holyday


Site web

 

Noms:

Takashi Endo
Yoshitsugu Yasui
Masakazu Takeushi


 

......................................................................................

Typhoon 24


Site web

 

Noms:

Miya38 (basse et chant)
Sensho1500 (guitare et chant)
Daigo (batterie et chant)


 

......................................................................................

10-FEET


Site web

 

Noms:

Kouichi (Batterie et chant)
Takuma (Guitare et chant)
Naoki (Basse et chant)


......................................................................................

Tropical Gorilla


Site web

 


 

......................................................................................

Husking Bee


Site web

 

Noms:

Masafumi Isobe (chant et guitare)
Tetsuya Kudo (basse)
Leona Hiramoto (batterie)
Kazuya Hirabayashi (guitare)


 


......................................................................................

Up Hold


Site web

 

Noms:

Tatsuya Iragashi (chant)
Mazayuki Hirano (guitare)
Kaz (guitare)
Kei (basse)
Goro (batterie)